Klädseltvätt

kladseltvatt2Klädseltvätt kan behövas när bilens säten blivit smutsiga, något har spillts ut eller om en luktkälla behöver tas bort.